BOSS来袭

2017-07-13 22:19
 系统界面/活动场景
 
BOSS来袭

规则说明:

1.        BOSS来袭于开服第一、二天以及开服一周后的一三五20:00-20:30开始
2.        活动开始后,将会在沙城城内、城门外会刷出3堆怪物,怪物将拥有高于一般野外怪物的奖励
3.        普通怪和精英怪有归属,BOSS掉落无归属